JOGI NYILATKOZAT

Azzal, hogy belép a www.munkaruha-webaruhaz.hu , www.munkaruhawebaruhaz.hu , vagy a www.uniform-nova.hu portál valamelyik oldalára, Ön feltétel és kivétel nélkül elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

1. A portálon található tartalom az Uniform-Nova Kft. szellemi tulajdona.

2. Az Uniform-Nova Kft., mint a portál szerkesztője fenntart minden, a portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

3. Az  Uniform-Nova Kft. előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál lapjain közölt tartalom egészének vagy részeinek másolása, terjesztése és felhasználása.

4. A www.munkaruha-webaruhaz.hu , www.munkaruhawebaruhaz.hu , és az www.uniform-nova.hu portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a portálon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Uniform-Nova Kft. felelősséget nem vállal.

5. A portálon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

6. Az Uniform-Nova Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

Uniform-Nova Kft.

 

A honlap üzemeltető Uniform-Nova Kft.  GDPR-nak megfelelő adatvédelmi tájékoztatója (2018. május 25.)

Bevezető

Tisztelt Látogatónk!
Itt olvashatja az előírásoknak megfelelően közérthető és egyszerű nyelvezeten megfogalmazott adatkezelési tájékoztatónkat.
Amikor Ön szolgáltatásainkat igénybe veszi személyes adatait is átadja a Uniform-Nova Kft.-nek (továbbiakban: Adatkezelő), így személyes adatai adatkezelőjének minősülünk. Személyes adat bármely adat, amelyről Ön egyértelműen azonosítható. Ezek az adatok kétféleképpen kerülnek hozzánk egyben kezelésünkbe. Egyrészt az Ön által használt böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek, másrészt a megrendeléshez Ön szükségszerűen meg kell hogy adjon azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, melyeket akkor is megadhat, ha személyes kapcsolatot kíván létesíteni velünk.
Adatkezelésünk elsődleges célja vásárlóink megrendeléseinek és az ehhez kapcsolódó kötelességeink teljesítése, valamint információ nyújtása vállalkozásunkról.
Személyes adatainak védelme és a GDPR-nak (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) való megfelelés fontos számunkra. Honlapunkat úgy üzemeltetjük és működésünket úgy szervezzük, hogy személyes adatait csak a szolgáltatásunk nyújtásához feltétlenül szükséges körben és mértékben, valamint a feltétlenül szükséges ideig kezeljük az adatkezelés tőlünk elvárható legnagyobb biztonságával.  Adatvédelmi tájékoztatónk módosításának a jogát fenntartjuk, ugyanakkor kötelezettséget vállalunk arra, hogy minden módosításról időben tájékoztatjuk látogatóinkat.
Honlapunk tartalmazhat olyan kapcsolódási pontot (linket), amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó egyes kérdések tekintetében az Adatkezelő sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.

Ki a szolgáltató?

Cégnév: Uniform-Nova Kft.
Szűcs Attila ügyvezető
Székhely: 1204 Budapest, Török Flóris u. 85.
Adószám: 10828780-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-263004
Telefonszám: +36 1 285-5430
web: http://www.munkaruha-webaruhaz.hu; www.uniform-nova.hu
email: munkaruha@uniform-nova.hu
Tárhelyszolgáltatója: Domain Regisztráció Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse u 10.)

Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen célra?

Név, cím magánszemélyeknél

Számlázáshoz szükséges

Bankszámlaszám

Átutalással fizetés esetén automatikusan szerzünk róla tudomást, más esetben nem ismerjük meg

Ügyfél neve (magánszemély esetén) vagy kapcsolattartója neve (cég esetén), az általa megadott email címe, telefonszáma

Szerződéskötéshez, illetőleg szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, valamint kapcsolattartáshoz és szállításhoz szükséges

Átvevő neve, telefonszáma, címe

Szállításhoz szükséges

Megrendelt áru/szolgáltatás ára, mennyisége, mérete

Szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges

Név, email cím

Hírlevélhez feliratkozáshoz

IP cím

Statisztikai és marketing célú adatkezelés

Szabászaton felvett méretek

Saját készítésű munkaruhák esetén

 

Különleges adatokat nem kezelünk.

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő által az online felületen bekért, illetőleg a személyesen, vagy telefonon leadott személyes adatokat, ha jogszabályon (a számlázáshoz szükséges adatok esetében) vagy szerződéses kötelezettségen alapulnak (a szerződéskötéshez, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, és a szállításhoz szükséges adatok), termékeink megvásárlásához kötelező az ügyfélnek megadni, ennek hiányában nem tudunk vele szerződéses kapcsolatot létesíteni, illetőleg fenntartani.
A hírlevélre való feliratkozás esetén az adatkezelésünk önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet az érintett bármikor visszavonhat a hírlevélről való leiratkozás lehetőségére kattintva. Ebben az esetben haladéktalanul töröljük az erre a célra használt adatait.
Látogatóinknak szintén lehetősége van email küldésére és telefonon is kereshetnek minket. A megrendeléseinkhez, szerződéseinkhez nem kapcsolódó üzeneteket 30 nap után töröljük. De felénk jelzett igény esetén, a törlési kérelem beérkezés után haladéktalanul. Telefonszámokat csak megrendelésekhez kapcsolódóan mentünk el (melynek jogalapja a szerződés teljesítése), egyébként nem listázunk, nem mentünk és őrzünk meg.
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át, nem értékesítünk, és csak adatvédelmi szempontból biztonságos adatfeldolgozóknak továbbítunk.
Személyes adatokat adatkezelőként jellemzően az érintettől szerzünk meg. Amennyiben a megrendelő szállítási címként és kapcsolattartóként, vagy egyéb adatszolgáltatás során nem saját magát adja meg, felelősséget vállal a megadott adatok pontosságáért és az adatközlés jogszerűségéért (azaz azért, hogy a megadott személy tud a szállítási kapcsolattartóként való megjelöléséről és elfogadja azt).
Amennyiben bármely érintett azt észleli, hogy nevében bárki személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, haladéktalanul értesítse az Adatkezelőt e körülményről, és adatait haladéktalanul töröljük.
Az Adatkezelő automatikusan gyűjthet információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.
Az adatokat a következő módokon tároljuk:

- megőrizzük az általunk kiállított vagy kifizetett számlákat elektronikus és papír alapon egyaránt;

- megőrizzük a leadott megrendeléseket, illetőleg szerződéseket és az ezekhez kapcsolódó levelezéseket és egyéb dokumentumokat és ruházatra vonatkozó adatokat elektronikus és papír alapon egyaránt;

- hírlevél adatbázist tartunk fel, mely adatokat kizárólag a tárhelyszolgáltatónk magyarországi szerverén tároljuk, adatokat

- erre a célra; Az online gyűjtött adatokat kizárólag tárhelyszolgáltatónk Magyarországon elhelyezett szerverén őrizzük.

A papír alapon tárol személyes adatokat elzártan őrízzük, őrzési idejük lejárta után megsemmisítjük, oly módon, hogy abból személyes adat ne legyen rekonstruálható. A digitálisan tárolt adatokat szintén véglegesen töröljük.

Sütik

Oldalaink automatikusan regisztrálhatják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más nem személyes jellegű információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, oldalaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.
Egyes oldalaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetneknek el felhasználóink számítógépén.
Ezek olyan sütik, egyrészt olyan sütik, melyek szükségesek a honlap működéséhez, így csak tudomásul vételük, de elfogadásuk nem szükséges. Ezeket nem dolgozzuk fel, nem továbbítjuk.
A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szolgáltató jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül automatikusan törlődnek.
Használunk olyan sütiket is, melyek statisztikai célokat szolgálnak, összesített, nem személyes adatokat kezelnek.
Marketing kategóriájú sütink segít fokozni a felhasználói élményt azzal, hogy a látogató számára legérdekesebbek tartalmat jelenítsék meg.
A marketing alapú sütit akkor használunk, ha Ön hozzájárul, ellenkező esetben ne nyomja meg az elfogadó gombot.
A használt sütik:
beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk marketink alapú sütiket használjon.
Youtube sütik (GPS, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC)
Facebook süti (impression.php/#)
Ha a marketing sütik elfogadása gombra kattint, engedélyezi ezeket. A marketing cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban bizonyos esetekben a felhasználót korlátozhatja lapunkon található egyes információk igénybevételében.
A sütik által tárolt adatok legkésőbb félév ig kerülnek megőrzésre.
Törölni is tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.
Ha ki akarja kapcsolni a sütik használatát, válassza ki a böngészőjét a megfelelő ikonra kattintva:

A Google sütijeit itt tilthatja le.  Vagy tiltakozhat az Adatkezelő ilyen irányú adatkezelése ellen.

Facebook

A Facebookon Divatba jött a munkaruha néven profilt tartunk fenn, ahol az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, azok köre a like-olók és követők által közzétett adatokon múlik. A közzétett adatokat az érintett tudja helyesbíteni és törölni egyaránt. A Facebook adatkezelési tájékoztatóját itt találja.

Az adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatfeldolgozó jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében, illetőleg üzleti jogos érdekből az alábbi szerződéses kapcsolatban álló (alvállalkozók) adatfeldolgozóknak továbbít személyes adatokat.


Név

Cím

Tevékenység

Átadott adatok köre

Könyvelés

Név, cím

Domain Regisztráció Kft.

1063 Budapest, Szinyei Merse u 10.

Tárhelyszolgáltatás, hírlevél kezelő rendszer

Összes online kezelt adat

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Szállítás, futárszolgálat

Szállítási név, kapcsolattartó neve, telefonszáma

Kulcsszoft

1022 Budapest, Törökvész út 30/A

Számlázó program

Név, cím

 

 

Online marketing alvállalkozó

Facebook oldalunkon elérhető adatok (posztok, kommentek, vélemények)

Önkéntes hozzájáruláson alapuló, marketing célú adatfeldolgozás, adattovábbítás

Youtube (Google LLC)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Online marketing

Vásárlói preferenciák, IP cím

Facebook Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Online marketing

Vársárlói preferenciák, IP cím

Marketing célú adatfeldolgozása személyes adatot kizárólag az Európai Unió és az USA adatcsere pajzsegyezményét magukra nézve kötelezőnek elismerő szolgáltatóknak adunk ki.

Az adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek, az általa foglalkoztatott munkavállalókkal és szolgáltatókkal (adatfeldolgozókkal) megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltatott, gondoskodik az általa tárolt adatok megfelelő védelméről szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal. Üzlethelyiségünkben és székhelyünkön a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan, elzárva tároljuk.
Az adatkezelő ily módon biztosítja az kezelt személyes adatok hozzáférhetőségét, hitelességét, integritását és bizalmasságát.
Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.
Online felületen beérkező adatokat a tárhelyszolgáltatónk Magyarországon tárolt szerverén tároljuk.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket és felhasználóinkat, hogy az elvárható óvintézkedések ellenére az interneten továbbított elektronikus adatok teljes mértékben nem védhetőek minden támadással szemben.
Ha adatvédelmi incidens történt, akkor a tudomásunkra jutást követő 72 órán belül be kell jelentsük a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást vezetünk. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslat

A személyes adatok érintettje írásban (email útján) tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok forrásáról, kategóriáiról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást, ellenkező kifejezett kérelem hiányában email útján. A folyó évben újra előforduló tájékoztatás kéréséért az Adatkezelő ésszerű költségtérítési díjat állapíthat meg.
Az érintett kérheti adatai helyesbítését. Törlésüket akkor kérheti, ha az adatkezelés jogellenes volt, vagy az adatkezelés időtartama lejárt. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szerződés a jogszabályon alapuló, valamint a szerződéseink teljesítéséhez szükséges adatkezelés ellen jogszerűen nem tiltakozhatnak, az adatok ezen körének törlését jogszerűen nem kérhetik.
Tiltakozhatnak azonban a marketing célú adatkezelés ellen emailben, mely esetben haladéktalanul felhagyunk az érintett ilyen irányú adatkezelésével, és töröljük a nem szükségszerűen kezelendő adatokat.
Az érintett szintén kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja azok pontosságát, a kezelés jogszerűségét. A korlátozási kérelmeket az Adatkezelő 10 napon belül elbírálja.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő bármely döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Amennyiben ügyfeleinknek kétsége merül fel adatkezelésünk jogszerűségével kapcsolatban, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhatnak panasszal.
Bárki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

 
 
 
  KEZDŐLAP    |    E-MAIL    |    IMPRESSZUM    |    GYIK    |    JOGI NYILATKOZAT ADATVÉDELEM     Honlap: Domain Regisztráció Kft.